Jagt dag i Lindeballe

Så havde jeg igen fornøjelse at være inviteret på jagt i Lindeballe. Det var en flot, men kold dag med højt til himlen.

15027694_10208246063095328_4781229879028815279_n

 

 

Vi derv lidt skovparceller og omkring søerne og der blev set meget vildt, i særdelshed i de sidste 2 såter.

Jeg så dyr ræve, ænder snepper og duer.

 

img_1540

Jeg var så heldig at skyde en flot hun ræv og det var jeg meget godt tilfreds med.

 

 

 

 

Vedligehold af dit løb.

Hvad bruger man til at vedligeholde et løb.

Det spørgsmål afhænger af hvor meget og hvordan man vil rengøre og vedligeholde sit/sine løb. Jeg vil her beskrive, hvordan jeg rengør, de testvåben, jeg anvender og de skyder særdeles godt og meget. Jeg behandler mine løb ens, uanset om de har skudt 1 eller 500 skud. Det gør jeg fordi, jeg ikke, ved hvornår de skal bruges igen og i særdeleshed fordi, at så ved jeg hvilken stand de befinder sig i.

Hvis jeg har været en tur ude i naturen med mit våben, f.eks. en kold maj morgen, så har jeg fået fugt på og i løbet, uanset om det er brugt eller det bare har været med. Det der sker når man tage metal med ud i kulden inde fra en varm bile eller stue er at der komme en fugt hinde på de ind og udvendige dele.

For det første er, det bydende nødvendig, at have en rensestok, der er absolut i top.

For mig, findes der 2 typer rensestokke, en nød rensestok og en rensestok til rengøring.

En nød rensestok, det er den, som jeg medbringer, når jeg er ude at skyde Den kan bruges til at tørlægge et løb med og til at fjerne snavs (vand) eller andet fra løbet. Den kan fjerne en ”stikker”, en kugle, der ikke kommer ud, pga. manglende krudtladning i patronen eller lign. Eller et hylster der ikke kan trækkes ud.

Den kan også bruges til at lægge olie ind i løbet efter en skydning, men er aldeles ubrugelig til rengøring af et løb. En nød rensestok er ofte 3 eller 4-delt pga. plads hensyn og den kan være lige eller skæv alt efter temperament, belagt med diverse materialer, så som lak eller plast eller andet, men ofte skader den mere end den gavner.

Den rensestok, jeg anvender til rengøring, skal være af høj kvalitet. Den skal være lige (helt lige) og have en overfalde, der ikke kan skade løbet indvendig.

Den må ikke kunne afsætte materialer på indersiden, som f. eks. Aluminiums stok kan gøre.

Den bedste stok er en højglans poleret stål- eller messingstok med et håndtag, som er let løbende således, at det er muligt for børster/kludene at følge riflingen i løbet.

Stokke med belægninger, som plast, lak eller andet, kan være udmærkede, så længe overfladen ikke er skadet og stokken er nogenlunde lige. Desværre har de belagte stokke en dårlig vane at miste belægningen og under overfladen er der ofte en ikke så pæn overflade.

En rensestok, skal altid være så tyk, som det er mulig, da det giver den stærkeste stok.  Hvis man f. eks anvender en cal..22 stok i en 9,3 vil den let bøje og beskadigede løbet og stokken kan let blive skæv, idet der skal bruges lidt energi, jo stører cal. Man anvender.

Som udgangspunkt, brug den rensestok, der passer til den anvendte kaliber.

Uanset hvilken rensestok man anvender, bør man altid anvende et rensestyr til våbnet. Et rensestyr hjælper stokken med at styret ind midten af kammeret, således at kammeret ikke skades.

Børsten eller kluden styrer i midten af løbet, hvilket gør at rensestokken ikke kan berører løbesstålet, hvis altså, stokken er lige.

Der findes våben på markedet der skal brugs værktøj for at demontere bundstykket og her kan det være nødvendigt at rense fra den ”forbudte ende” og her kan det en fordel, læs nødvendigt, at anvende kroningsstyr.

En god rensestok kan f.eks. beså af følgende dele:

1

En stok som denne kan være på 6” (15,5) -8” (20,2) -36” (91,5) eller 42” (105,5 cm)

Køb en stok, der er lidt længer end dit løb og kamme tilsammen, ca. 10 cm, så går det ikke ud over fingrene når du renser.

Denne stok, kan jeg rigtig godt lide, fordi den har mundingsstyr, til de løb, man er nød til rense forfra, og den har stop så man kan kontrollere hvor langt inde man renser.

Der skal kunne leveres følgende dele til en god rensestok:

5 4 2 3

Uld børste, god til olie og tørlægning, desværre bliver den hurtig snavset.
Kammerbørste, desværre er det ikke mange der levere denne model

Kludeholder 1, leveres fra flere fabrikanter, men ens for alle er at den virker og er let at anvende.

Kludeholder 2, leveres fra flere fabrikanter, men ens for alle er, at den virker, men den er ikke let at anvende.

6

Filtprop holder og denne model leveres med flere gevindtyper.

 

Bronzebørste, nogle kalder den også blybronze.

 

7

Fiber børste

8

 

Du skal bruge en kludeholder, bronze-, uld-, og hårbørste og propper, der passer til din kaliber.  Filtproppeholderen kan bruge til diverse kaliber.

Klude og filtpropper, skal vælges til hver kaliber, dog kan man med fordel, anvende en filtprop der er en kal. stører en dit løb, det giver en meget fin virkning, f.eks. et løb på 6,5 mm anvendes en prop på 7 mm og til et løb på 7 mm anvendes en 7,5 mm prop osv.

Bronzebørster er et ”must”. Rustfrie børster bruges ikke meget i Danmark og anvendes, mest til sortkrudt våben.

Kludeholdere findes i flere typer, der hver især anvendes forskelligt. Den kludeholder 1 er velfungerende, i det den fastholder kluden, også når, der skrubbes i løbet, men andre typer er også gode.

Kludeholder 2, der lidt anderledes og leveres af mange fabrikanter, men den kræver lidt forklaring for, at få den til at virke. De fleste smider den væk fordi funktionen er lidt diffus.

Dem der virke bedst er klude fra fa. Otis, de har alle huller flere steder, således at de kan anvendes, med forskelige grad af modstand.

 

Nogle fabrikanter lever klude er forskårne til det formål, andre lever en holder, der har ens skarp forkant, så den let kan skære hul i kluden.

 

Hvis man anvender, filtpropper, skal man gøre det rigtigt. Her er en beskrivelse af hvordan man bruger propper. Man sætter 2 propper på og skubber den ene ud og trækker den anden tilbage, igen aldrig tilbage gennem kroningen.

Prop nr. 2 må ikke føres ud gennem kroningen, kun frem til kroningen og der efter trækkes den tilbage. Slut altid med at montere én prop og skub den helt ud for at undgå den filtbræmme der fremkommer når men vender en prop i løbet. Det er altid skidt at skyde en kugle gennem snavs og rester er her lig med snavs. Her er det stadig vigtig at erindre at den sidste del af løbet er det der styrer kuglen.

 

 

Klude kontra filtpropper, er et tilbagevendende tema, og det må komme an på diverse holdninger og penge pung, men det er et faktum, at klude er de billigste, at anvende, idet der går 2 propper på hver klud, men filtpropper helt sikker de letteste at anvende.

Det er ligeledes et faktum, at i et løb med høje bomme har proppen svært ved, at komme helt ind i hjørnerne. Jeg har desværre set en del eksempler herpå, filtpropper fejlagtig er anvendt til at tilføre olie i langdistance løb.

Dypper man 2 propper i olie og forsøger at lægge olie ind i et løb, vil olien være opbrugt, når den er kommet ca. 1/3 ind i løbet og der vil således ikke være olie på de sidste 2/3 dele.

Hvad, der så renser bedst, det vides i skrivende stund ikke med sikkerhed, men her er det jeg tror på, at kludene vinder al i alt.

Den problematik har jeg dog ikke studeret så nøje og så er vi tilbage ved holdninger og tro, men det vil jeg komme ind på en anden gang.

Våben lov

Det er med største fornøjelse, jeg læser, at der er en revision på vej, angående bekendtgørelser på området våben loven.

Det er er mest interessant er, at vi ikke skal have brugt hylstre i våbenskab, så jeg glæder mig til, at jeg ikke mere er halv kriminel. Det forudsætter at bekendtgørelsen vedtages.

Se tekst.

§ 2224. Våben og ammunition mv., der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, og stk. 2, litra a-d, og i denne bekendtgørelses § 1618, skal opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende.    Stk. 2. Opbevaring af ammunition til skydevåben skal ske i sikringsskabe, boksrum mv., som opfylder betingelserne i stk. 34 og 45. Opbevaring kan ske sammen med skydevåben.    Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på afskudte patronhylstre.    Stk. 34. Opbevaring af indtil 25 af de våben og vekselsæt, der er nævnt iomfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, eller indtil heraf højest 10 særligt farlige skydevåben eller vekselsæt dertil, jf. stk. 89, skal ske i et sikringsskab, der er godkendt i mindst EN 1143-1 grade 0 eller et sikringsniveau, der svarer hertil. Sikringsskabe med en vægt under 1.000 kg skal være forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende.    Stk. 45. Opbevaring af flere end 25 af de våben, der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller af flere end 10 særligt farlige skydevåben, jf. stk. 89, skal finde sted efter følgende regler: 1) Opbevaringen skal ske i et støbt boksrum med et sikringsniveau, der svarer til en godkendelse i mindst EN 1143-1 grade 1, eller i et sikringsskab, der er godkendt i mindst EN 1143-1 grade 1 eller et sikringsniveau, der svarer hertil. Sikringsskabe med en vægt under 1.000 kg skal være forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende. 2) Der skal installeres automatisk indbrudsalarmeringsanlæg, hvorfra alarm skal indgå til en af Rigspolitiet godkendt døgnbemandet kontrolcentral.    Stk. 56. Nøgler til boksrum, sikringsskab mv. skal opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende.    Stk. 67. Politiet kan under henvisning til sikkerhedsmæssige forhold, herunder bl.a. mængden af opbevarede våben, bygningsmæssige forhold, tilkørselsforhold og udrykningsafstand, stille yderligere krav til våbenopbevaringen.    Stk. 78. Politiet kan under særlige omstændigheder meddele dispensation fra bestemmelserne i stk. 3-4 og 5.    Stk. 89. Ved særligt farlige skydevåben forstås navnlig følgende våben: 1) Pistoler, herunder enkeltskudspistoler, halvautomatiske pistoler og revolvere, bortset fra forladevåben. 2) Halv- og fuldautomatiske skydevåben.
 
12
3) Glatløbede haglgeværer med en pibelængde  på mindre end 55 cm. 4) Glatløbede haglgeværer, som er omfattet af våbenlovens § 2 a, stk. 2.    Stk. 910. Uanset bestemmelsen i § 1820, stk. 1, kan personer, der tilhører samme husstand, benytte fælles sikringsskab, boksrum mv.
 
§ 2325. Bestemmelserne i § 2224, stk. 2,- 4 og 5, finder ikke anvendelse på midlertidig opbevaring af skydevåben i forbindelse med jagt, skydekonkurrence eller andet anerkendelsesværdigt formål. Midlertidig opbevaring af skydevåben må kun finde sted fra dagen før til dagen efter formålet er opfyldt. Skydevåben skal være under konstant tilsyn eller skal opbevares forsvarligt i et sikkert, aflåset gemme eller fastlåst til mur eller lignende og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende. Ammunition til skydevåben skal opbevares for sig i et aflåset gemme.
 
§ 2426. Udstilling af våben og ammunition mv. i museer eller hos erhvervsdrivende, der har tilladelse efter §§ 40 42 eller § 4143, skal ske i lokaler, der er godkendt hertil af politiet. Bestemmelserne i § 2224, stk. 2,- 4 og 5, finder ikke anvendelse på skydevåben og ammunition, der udstilles i de pågældende lokaler.
 
§ 2527. De våben mv., der er omfattet af forbuddet i våbenlovens § 1, stk. 1, og de genstande, der er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 2, litra c, må ikke udstilles i butiksvinduer, udhængsskabe eller lignende.
 
§ 2628. Politiet har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til kontrol af: 1) våbensamlinger, 2) krudtoplaget hos personer, der har tilladelse til genopladning af ammunition eller køb af sortkrudt, fænghætter mv., og 3) lokaler, hvor de i våbenlovens § 9, stk. 2, nævnte skytteforeninger opbevarer våben.
 
Bortkomst af våben og våbentilladelser mv. § 2729. Bortkomst af de våben mv., der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, eller af de genstande, der kræver tilladelse efter denne bekendtgørelses § 1618, skal straks anmeldes til politiet. Det samme gælder bortkomst af en gyldig våbentilladelse, et jagttegn, et medlemsbevis med våbenpåtegning eller en transporttilladelse, jf. §§ 1012, 11 13 og 12-14
Der er fleer godbidder, men det er den der fylder mest hos mig.
Man kan se mere på hoeringsportalen.dk
Det kan blive en god dag.